Partnerzy

Chcemy nawiązać trwałą współpracę z partnerami korporacyjnymi oraz ekspertami naukowymi, których pomoc polegać będzie na rzetelnych, obiektywnych opiniach, wsparciu merytorycznym, finansowym. Poszukujemy osób i firm doświadczonych i gotowych do zaangażowania się (kapitałowe czy też poprzez wsparcie wiedzą i doświadczeniem) w tworzone przez nas projekty, których wymiar sprowadza się do współpracy świata biznesu i nauki.

Nasi obecni partnerzy: