Jest to program mentoringowy, którego misją jest propagowanie samej idei, jak i wdrażanie rozwiązań opartych na głównych jego założeniach, w celu rozwinięcia edukacji nieformalnej w Polsce. Chcemy wypełnić istniejące luki systemowe, stworzyć środowisko stymulujące rozwój młodych ludzi –  zaczynając już od poziomu liceum, podnosząc w ten sposób poziom kapitału ludzkiego.

Program skierowany jest do osób młodych (1-2 klasa szkół ponadgimnazjalnych), które pragną rozwijać się, aktywizować oraz stoją przed dylematem wyboru przyszłej ścieżki edukacji. Program realizowany jest pro publico bono, a jego celem jest rozwijanie potencjału młodych ludzi poprzez przybliżenie im specyfiki studiowania oraz relacji pomiędzy wykształceniem akademickim a późniejszym zatrudnieniem.

Program zapewnia również rozwój umiejętności miękkich (soft skills), możliwość indywidualnych konsultacji swoich planów edukacyjnych i zawodowych.

Innowacyjność programu Better Start Academy polega na tym, że uczeń 1-2 klasy liceum, który stoi przed bardzo ważnym wyborem (kierunek studiów i segment rynku pracy) ma możliwość zweryfikowania swoich przeświadczeń, planów, wyobrażeń związanych z kierunkiem studiów w następstwie współpracy z wybitnymi studentami i absolwentami kierunków studiów i obszarów zainteresowań uczniów jeszcze w trakcie edukacji szkolnej.

Program ukazuje uczniom praktyczny aspekt podejmowanych działań, wypełniając niszę systemu edukacji. Efektem współpracy jest także kształtowanie postawy przedsiębiorczości oraz młodego lidera, wyróżniającego się zachowaniem, aktywnościami, wynikami naukowymi i sukcesami spośród rówieśników.

Podczas programu mentorzy pracują z Mentees nad ich rozwojem, umiejętnościami miękkimi, grupa Mentees spotyka się z prezesami spółek i wiodącymi naukowcami na warsztatach motywacyjnych, bierze udział w licznych szkoleniach umiejętności twardych i miękkich (m.in. zarządzanie czasem, public speaking, negocjacje, komunikacja interpersonalna, budowanie i zarządzanie zespołem).

Założenia BSA:
  1. Inspiracja i wsparcie merytoryczne dla mentees,
  2. Pomoc w kluczowym wyborze ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej,
  3. Pomoc w rozwijaniu projektów uczniów,
  4. Analiza potencjału rozwoju w docelowym segmencie rynku pracy wstępnie obranym przez ucznia, pomoc w rozwoju ścieżki edukacyjnej,
  5. Motywowanie i aktywizowanie uczniów, zachęcanie do podejmowania aktywności pozaszkolnych, kreowanie swojego wizerunku, budowanie postawy lidera i rozwój przedsiębiorczości,
  6. Aktywizowanie uczniów i rozwój CV,
  7. Praca nad umiejętnościami miękkimi
  8. Spotkania z przedsiębiorcami, prawnikami, politykami, naukowcami, ludźmi, którzy odnieśli sukces w swoich dziedzinach
  9. Spotkania motywacyjne

Stowarzyszenie PELS (Polish Entrepreneurship & Leadership Society) powstało w październiku 2017 roku. Celem powstania PELS jest próba integracji wyróżniających się młodych ludzi, którzy pragną się aktywizować.
Publikacje