Relacja video

European Business Alliance Forum to międzynarodowy projekt studencki, mający na celu budowanie świadomości społecznej dotyczącej rozwoju innowacji w obszarze rynków finansowych, rynku pracy, digitalizacji oraz sektora fin-tech. Wierzymy, że Polska wchodząc w kolejne fazy rozwoju gospodarczego, będzie odgrywać coraz większą rolę na arenie międzynarodowej. Mając to na uwadze, uważamy, że niezbędna staje się debata dotycząca bieżących barier wzrostu polskiej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem jej innowacyjność w kilku strategicznych obszarach. Głównym celem projektu jest stworzenie platformy dyskusyjnej dla inkluzywnego środowiska składającego się z przedstawicieli biznesu, polityki oraz studentów. O międzynarodowym charakterze tegorocznej odsłony inicjatywy stanowić będzie zaangażowanie w jej przebieg miasta partnerskiego województwa wielkopolskiego – Frankfurtu nad Menem.

Agenda projektu

Projekt składa się 4 etapów. Każdych z nich stanowi niezbędny element przedsięwzięcia i spełnia określoną rolę w  realizowaniu jego misji oraz celu. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową agendą:

 

Wylot do Frankfurtu nad Menem

Frankfurt w perspektywie kilku lat w związku z procedurą opuszczania Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię stanie się centrum finansowym Europy, które przyciągnie kapitał finansowy z całego świata. Uważamy, że nieocenionym doświadczeniem dla studentów może być bliższe poznanie miasta, które będzie wkrótce stanowić o przyszłości międzynarodowego biznesu. Szansę na zwiedzenie kilkunastu instytucji finansowych otrzyma piętnastu wyjątkowych studentów, którzy zostaną wybrani w drodze selekcji przez komisję rekrutacyjną. W planach jest również wizyta w partnerskim Frankfurt School of Finance & Management oraz uczestnistwo w wykładach i warsztatach zorganizowanych przez tamtejszą kadrę akademicką.

Publikacja

Monografia naukowa poruszająca problematykę warunków wzrostu innowacyjności i przedsiębiorczości polskiej gospodarki.

Wymiana studencka

Wymiana pomiędzy polskimi studentami a studentami uczelni biznesowych z Frankfurt School of Finance & Management. Stanowić będzie ona doskonałą okazję do integracji międzynarodowego środowiska akademickiego.

Konferencja

European Business Alliance Forum to największa tego rodzaju konferencja poświęcona innowacyjności polskiej gospodarki zorganizowana w zachodniej części Polski. Zrzesza wybitnych ekspertów w dziedzinie biznesu, finansów, prawa, bankowości oraz około 200 studentów. To doskonała okazja, aby wziąć udział w ożywionej debacie i przedyskutować nieodzowne wyzwania stojące przed współczesną polską gospodarką.

Cele konferencji
  • Identyfikacja niedostatecznego poziomu innowacyjności i produktywności polskiej gospodarki na tle liderów gospodarczych Europy,
  • Identyfikacja warunków wzrostu innowacyjności i produktywności,
  • Zbliżenie najlepszych studentów różnych kierunków studiów (w tym studenci prawa, finansów, zarządzania, automatyki i robotyki, informatyki, Software Engineering, z potencjalnymi pracodawcami,

Uświadomienie studentom i absolwentom obecnych oczekiwań i tendencji pracodawców w dobie rewolucji technologicznej, cyfrowej.

Organizatorzy

Zespół organizacyjny składa się z 21 przedstawicieli stowarzyszenia Polish Entrepreneurship&Leadership Society. Nad merytorycznymi aspektami projektu czuwa prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak.

Stowarzyszenie PELS (Polish Entrepreneurship & Leadership Society) powstało w październiku 2017 roku. Celem powstania PELS jest próba integracji wyróżniających się młodych ludzi, którzy pragną się aktywizować.
Publikacje