Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w naborze artykułów do monografii naukowej:

„Wiedza i Innowacje jako stymulanty wzrostu gospodarczego i rozwoju biznesu”.

Publikacja ma na celu ukazanie prac teoretycznych i badawczych w zakresie wiedzy i innowacji jako czynników wzrostu gospodarczego i rozwoju biznesu. Za udział w monografii przysługują punkty (5 pkt.) zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przyjmujemy prace od pracowników naukowych, doktorantów, studentów, przedsiębiorców, pracowników przedsiębiorstw i firm doradczych zgodne z zakresem tematycznym opisanym poniżej. Ustalono maksymalną liczbę 25 artykułów w monografii (decyduje kolejność zgłoszeń). Wysyłka publikacji do autorów nastąpi pod koniec marca, dzięki temu jeszcze w I kwartale 2019 r. będą mogli Państwo cieszyć się zwiększeniem osobistego dorobku naukowego. Z autorem pracy podpisywana jest umowa licencyjna na okres realizacji monografii (do końca marca 2019 roku). Publikacja zostanie również umieszczona w zbiorach Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej. Monografia zostanie wydana we współpracyz wydawnictwem naukowym ArchaeGraph.

Publikacja jest jednym z 4 etapów projektu European Business Alliance Forum – międzynarodowego projektu składającego się z konferencji biznesowej, monografii naukowej, raportu think – tankowego oraz wyjazdu studyjnego do instytucji finansowych we Frankfurcie nad Menem. Inicjatorem projektu EBAF jest stowarzyszenie studencko – absolwenckie współpracujące z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu: Polish Entrepreneurship & Leadership Society.

Monografia ma na celu podsumowaniew sposób naukowy tez, zagadnień i tematów poruszonych podczas pierwszej edycji konferencji biznesowej European Business Alliance Forum, która odbyła się 14.04.2018 r. w hotelu Andersia w Poznaniu. Wideorelacja z konferencji dostępna jest pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=yi2h7QliybA.

Kolejna edycja konferencji biznesowej będzie miała miejsce 12 kwietnia 2019 r. w hotelu Novotel Poznań Centrum.  Monografia naukowa wydawana będzie corocznie z okazji European Business Alliance Forum –największej w Polsce konferencji biznesowej dla młodych profesjonalistów dotyczącej innowacji i rozwoju technologicznego oraz ich wpływu na wzrost gospodarczy, efektywność gospodarki, a także rozwój biznesu. Podczas konferencji biznesowej eksperci wypracowują wspólne stanowisko w zakresie możliwych działań zbliżających Polskę do kręgu państw o wysokim poziomie innowacyjności. W trakcie jej trwania zaproszeni Speakerzy wydają ponadto rekomendacje w zakresie efektywnych metod implementacji innowacji.

ZGŁOSZENIA

Aby wziąć udział w naborze artykułów do monografii należy dokonać zgłoszenia poprzez:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do monografii do dnia 20 stycznia 2019 r. Formularz dostępny jest pod adresem
 1. Przesłanie artykułu do publikacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. 

CELE MONOGRAFII ORAZ JEJ
AUTORZY

Celem monografii jest próba ukazania zagadnienia wiedzy i innowacyjności polskiej gospodarki z różnorodnych perspektyw. Temat ten jest szczególnie aktualny, ponieważ Polska według rankingu sporządzonego przez Komisję Europejską zajmuje 3 miejsce od końca w Unii Europejskiej spośród wszystkich Państw Członkowskich pod względem skuteczności implementacji innowacji do gospodarki. Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli świata biznesu, uczestników konferencji EBAF, pracowników naukowych, doktorantów, studentów, a także przedstawicieli innych środowisk zainteresowanych tematyką innowacji i postępu technologicznego oraz ich wpływu na wzrost gospodarczy i rozwój biznesu.

HARMONOGRAM

 1. Zgłoszenie udziału w monografii naukowej poprzez formularz do dnia 20 stycznia 2019 r. Formularz dostępy jest tutaj.
 2. Informacja od Komitetu Organizacyjnego o zakwalifikowaniu artykułu do publikacji – do 3 dni od dokonania zgłoszenia (limit: 25 artykułów, decyduje kolejność zgłoszeń)
 3. Przesłanie artykułu do 31 stycznia 2019 r. na adres e-mail: stowarzyszenie@pels.pl Wraz z nadsyłanym artykułem prosimy o wysłanie potwierdzenia dokonania przelewu za publikację artykułu. Termin 31.01.2019 r. jest nieprzekraczalny z uwagi na wymogi wydawnicze.
 4. Recenzja naukowa nadesłanych artykułów 02. – 15.02.2019 r. Wynikiem recenzji jest informacja o akceptacji artykułu/warunkowej akceptacji artykułu/braku akceptacji artykułu. Artykuły zawierające wady będą mogły zostać poprawione w terminie jednego tygodnia zgodnie z uwagami recenzenta.
 5. Wysyłka artykułów do korekty redaktorskiej 02.2019 r.
 6. Korekta redaktorska, druk oraz skład monografii 02. – 15.03.2019 r.
 7. Wysyłka publikacji w formie drukowanej do autorów nastąpi pod koniec marca 2019 r.

KONTAKT Z KOMITETEM ORGANIZACYJNYM MONOGRAFII

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania związane z monografią.


E: stowarzyszenie@pels.pl

 

Życzymy wielu sukcesów i osiągnięć naukowych,

Pozdrawiamy

Komitet Organizacyjny:

 1. Polish Entrepreneurship & Leadership Society
 2. SKN Pecunia Moderna
 3. European Business Alliance Forum

 

 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Monografii

Krzysztof Knopp

Prezes zarządu  Polish Entrepreneurship & Leadership Society (PELS)

Stowarzyszenie PELS (Polish Entrepreneurship & Leadership Society) powstało w październiku 2017 roku. Celem powstania PELS jest próba integracji wyróżniających się młodych ludzi, którzy pragną się aktywizować.
Publikacje