O Nas

Stowarzyszenie PELS (Polish Entrepreneurship & Leadership Society) powstało na początku grudnia 2016 roku. Celem powstania PELS jest próba integracji wyróżniających się młodych ludzi, którzy pragną się aktywizować. PELS to grupa przedsiębiorczych, zmotywowanych, niezwykle zaangażowanych społecznie, nastawionych na rozwój i sukces osób, które stanowią krąg młodych liderów w świecie biznesu, ekonomii, finansów, prawa, polityki, technologii i wyróżniają się spośród rówieśników. Należą do nas wyłącznie osoby, które udowodniły, że chcą i potrafią działać, a ambicja i wytrwałość to ich drugie imię.

Poprzez swoje zaangażowanie i tworzone projekty chcemy kształtować postawę przedsiębiorczości, przywództwa oraz kreatywności w myśleniu. Pragniemy tworzyć społeczeństwo obywatelskie poprzez rozwijanie umiejętności współpracy i networkingu, niezbędnych we współczesnych realiach gospodarczych. Chcemy stawiać na zdobywanie zarówno merytorycznej wiedzy, jak i na kompetencje miękkie, stanowiące niezbędny element warsztatu współczesnego lidera.

Nasze cele:

  1. aktywizacja młodych ludzi poprzez projekty z pogranicza prawa, finansów, edukacji na poziomie lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
  2. podejmowanie działań na rzecz integracji studenckiej, poszerzania kontaktów i współpracy
  3. szukanie i kreowanie postaw młodych liderów i wyposażenie ich w poczucie odpowiedzialności za przyszłe losy kraju
  4. sprzyjanie rozwojowi motywacji, kompetencji osobistych i zawodowych naszych członków
  5. prowadzenie działalności edukacyjnej, doradczej i naukowo-badawczej
Stowarzyszenie PELS (Polish Entrepreneurship & Leadership Society) powstało w październiku 2017 roku. Celem powstania PELS jest próba integracji wyróżniających się młodych ludzi, którzy pragną się aktywizować.
Publikacje