Polish Entrepreneurship & Leadership Society

Stowarzyszenie PELS (Polish Entrepreneurship & Leadership Society) powstało na początku grudnia 2016 roku. Celem powstania PELS jest próba integracji wyróżniających się młodych ludzi, którzy pragną się aktywizować.
Publikacje