WYMOGI EDYTORSKIE:

Wymogi edytorskie artykułów naukowych znajdują się w poniższym linku. Brak zachowania wymogów edytorskich może skutkować nieprzyjęciem artykułu do publikacji. Dostęp do wymogów edytorskich

 

 

TECHNICZNE ASPEKTY PUBLIKACJI

Monografii „Wiedza i Innowacje jako stymulanty wzrostu gospodarczego i rozwoju biznesu” zostanie nadany stały numer ISBN, który będzie zarezerwowany tylko i wyłącznie dla tej pozycji naukowej. Dodatkowo książka będzie posiadała swojego e-booka z numerem ISBN. Zamiarem Komitetu Organizacyjnego jest przekształcenie monografii w czasopismo punktowane. Książkę w formie drukowanej będzie można  wypożyczyć m. in. w Bibliotece Narodowej i Bibliotece Jagiellońskiej. Wydawca przekaże Autorowi publikację w formie elektronicznej (dostęp do e-booka monografii) i drukowanej. Forma elektroniczna trafi do większej liczby zainteresowanych za pośrednictwem sieci i podniesie wskaźnik cytowań. Przesłane przez Państwa artykuły trafią natychmiast do recenzentów. Niezbędne do opublikowania pracy będzie potwierdzenie przelewu oraz spełnienie wymogów edytorskich. Nieprzestrzeganie terminów może skutkować opóźnieniem wydania monografii Wydaniem monografii naukowej zajmie się wydawnictwo ArchaeGraph. Dopuszczalne jest przesłanie więcej niż jednego tekstu. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji nadsyłanych tekstów. Pomiędzy Autorem/Autorami artykułu naukowego a Organizatorami Monografii podpisywana jest Umowa licencyjna. Podpisanie umowy licencyjnej jest warunkiem publikacji artykułu naukowego.

 

OPŁATY ZA WYDANIE PUBLIKACJI

Autorzy artykułu zobowiązani są do wniesienia opłaty, która stanowi równowartość kosztów monografii naukowej. Zainteresowanym osobom wystawiamy faktury.

Studenci:

  1. Opłata za publikację jednego artykułu (100% autorstwo): 150 zł
  2. Opłata za publikację jednego artykułu we współautorstwie: 200 zł

Doktoranci, Pracownicy naukowi, Przedstawiciele biznesu:

  1. Opłata za publikację jednego artykułu (100% autorstwo): 200 zł
  2. Opłata za publikację jednego artykułu we współautorstwie: 250 zł

Koszty publikacji monografii naukowej obejmują: koszty recenzji, koszty redakcji, koszty korekty, koszty składu, koszty projektu okładki (przód i tył), koszty nadania numeru ISBN wersji drukowanej i elektronicznej. Koszty publikacji obejmują również przekazanie wersji elektronicznej (plik całej monografii i wydzielony artykuł dla każdego autora) oraz jedną wersję drukowaną (dwie w przypadku artykułu pisanego w duecie), przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, promocję publikacji w serwisach partnerskich i mediach społecznościowych. Koszt dodatkowych egzemplarzy drukowanych (jeśli sobie tego Państwo zażyczą) to 15 zł/szt.

Zastrzegamy, że jesteśmy w trakcie pozyskiwania Partnera monografii. W przypadku podpisania umowy sponsorskiej z Partnerem obejmującej część bądź całość kosztów wydania publikacji, opłaty zostaną Państwu zwrócone. Zainteresowanym osobom wystawiamy faktury: Stowarzyszenie Polish Entrepreneurship & Leadership Society – PELS (KRS: 0000698874, NIP: 9721279675, REGON: 368590166).

Stowarzyszenie PELS (Polish Entrepreneurship & Leadership Society) powstało w październiku 2017 roku. Celem powstania PELS jest próba integracji wyróżniających się młodych ludzi, którzy pragną się aktywizować.
Publikacje