Zarząd

Krzysztof Knopp (FiRB – inwestycje kapitałowe – II/II rok; prawo—V rok; ekonomia—II/II rok)
Stypendysta Rektora i Marszałka województwa. Autor publikacji, referatów na konferencjach naukowych. Alumn Akademii Liderów Rynku Kapitałowego, Szkoły Balcerowicza, Akademii EFC. Organizator Warsaw Study Excursion, współorganizator Poland 2.0. Ambasador Fundacji Pagi, firmy PwC. Prezes SKN Societas, członek SKN: Profit, Pecunia Moderna, wolontariusz. Planuje studia MBA na Harvardzie, studia doktoranckie.
W PELS Prezes Zarządu, odpowiada za relacje z partnerami.


Jan Jankowiak (FiRB – inwestycje kapitałowe – II/II rok; ekonomia – II/II rok)
Stypendysta nagrody Rektora dla najlepszych studentów, autor publikacji oraz prelegent referatów na konferencjach naukowych. Członek SKN Pecunia Moderna oraz SKN IK Profit. Organizator Warsaw Study Excursion. Alumn Szkoły Balcerowicza, Akademii EFC. Aktywny uczestnik polskiego życia społecznego i politycznego. Planuje studia MBA oraz studia doktoranckie. W PELS Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za kwestie IT.


Michał Michnik (Finanse i Rachunkowość – I/II rok, Informatyka i Ekonometria—I/II rok)
Ambasador The Boston Consulting Group. Stypendysta nagrody Rektora dla najlepszych studentów. Autor licznych publikacji naukowych oraz prelegent w czasie ogólnopolskich konferencji naukowych. Członek Akademii EFC. Uczestnik Warsaw Study Excursion oraz London Study Excursion. Koordynator wielu wydarzeń oraz projektów, w tym Konkursu Finansomania. Prezes SKN Pecunia Moderna. W PELS Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za finanse.


Iza Fabisiak (RiZF ACCA—II/II rok; Inwestycje finansowe – II/II rok)
Trzykrotna stypendystka nagrody Rektora dla najlepszych studentów. Członek SKN Pecunia Moderna oraz SKN IK Profit. Koordynowała ogólnopolski projekt “Warsaw Study Excursion” oraz projekt “Złap Konsulting” z ramienia Stowarzyszenia Cognitis. Prelegentka konferencji ogólnopolskich, autorka artykułów naukowych oraz uczestniczka konkursów. Pełni funkcję Akademickiego Doradcy Grupy PZU, wspierającego Ambasadorów w Poznaniu,
Toruniu oraz Szczecinie. W PELS odpowiedzialna za HR.


Hanna Wydrych (Ekonomia; Lingwistyka)
Alumn Niezależnego Zrzeszenia Studentów, stypendystka Prezydenta Miasta, wieloletnia współorganizatorka konferencji TEDxPoznań, uczestniczka TEDGlobal oraz międzynarodowych szkoleń współfinansowanych przez Komisję Europejską. Doświadczenie projektowe i zawodowe zdobywa w NGO jak i firmach e-commerce. Planuje podjęcie graduate studies na uczelni w USA. W PELS Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialna za logistykę
oraz projekty międzynarodowe.

Stowarzyszenie PELS (Polish Entrepreneurship & Leadership Society) powstało w październiku 2017 roku. Celem powstania PELS jest próba integracji wyróżniających się młodych ludzi, którzy pragną się aktywizować.
Publikacje